Передзвоніть мені

  Extra Options

  Правила та умови

  Згода на обробку персональних данних

  Користуючись сайтом https://justkava.com.ua (з усіма розділами, піддоменами та сервісами) у відповідності до Закону України ”Про захист персональних даних” № 2297-VI від 1 червня 2010 року (зі змінами та доповненнями ) вільно, за своєї волі та в своїх інтересах даю свою безумовну згоду на збір та обробку моїх персональних даних ФОП Фесенко (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців № 2 632 000 0000 034050 від 01.12.2014 року). Зі статті №2 Закону України ”Про захист персональних даних”:

  • Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
  • Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки;
  • Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;
  • Знеособлення персональних даних – вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;

   Користуючись сайтом https://justkava.com.ua (з усіма розділами, піддоменами та сервісами), Ви надаєте згоду на збір та обробку наступних персональних даних: імені, прізвища, телефону, професії, фотографії, адреси електронної пошти, поштової адреси, посилання на профіль в соціальних мережах. Згода надана ФОП Фесенко для здійснення наступних дій з персональними даними з використанням засобів автоматизації та без використання таких засобів: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення або зміна), використання, знеособлення, а також здійснення будь-яких дій, передбачених діючим законодавством України як неавтоматизованими так і автоматизованими способами. Дана згода діє до моменту її відхилення шляхом надсилання відповідного повідомлення на електронну адресу box@justkava.com.ua. В разі відхилення згоди на обробку персональних даних, користувач зобов’язується припинити використання сайту. В разі продовження користування сайтом https://justkava.com.ua (з усіма розділами, піддоменами та сервісами) після відхилення згоди, за оператором залишається право на збір даних без згоди користувача.